PLA ESTRATÈGIC 2019-2021: S’AVANÇA EL DIA DELS INNOCENTS?