PRÒRROGA ACORD LABORAL APODERATS EQUIPS SUPLÈNCIES.