NOTA CONJUNTA
4 octubre 2020
PRÒRROGA ACORD LABORAL APODERATS EQUIPS SUPLÈNCIES.
8 octubre 2020