Classificació oficines

12 desembre 2019

CLASSIFICACIÓ D’OFICINES 2019.

*Oficines Singulars **Oficines de finestreta ***Oficines provinents de l’acord laboral de 28.04.17 i ****Oficines provinents de l’acord laboral de 08.05.19 L’àrea de Recursos Humans ens ha […]