TALENT I COMPETITIVITAT GLOBAL: UNA RELACIÓ D’ALT VOLTATGE ESTRATÈGIC.