TIPUS D’INTERÈS DE COMPTES I PRÉSTECS PER A L’ANY 2020.

REGISTRE JORNADA: LA DIRECCIÓ SE’N FOT DE LA PLANTILLA (II).
11 novembre 2019
REGISTRE JORNADA: LA DIRECCIÓ SE’N FOT DE LA PLANTILLA (III).
23 novembre 2019