NOTÍCIES DEL CONVENI COL·LECTIU VI: PAREIX QUE ES PRORROGARÀ LA NEGOCIACIÓ UN MES.