NOTÍCIES DEL CONVENI COL·LECTIU X
22 juliol 2020
1ª PART: SITUACIÓ ECONÒMICA DEL SECTOR. QUINA ÉS LA VERITAT?
25 juliol 2020