PRODUCTES ENS ELS QUALS PODREM APLICAR LA RETRIBUCIÓ FLEXIBLE.