Permisos

20 març 2019

AMPLIACIÓ DEL PERMÍS DE PATERNITAT I ALTRES MESURES.

S’ha publicat en el BOE el Reial Decret Llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats […]
1 abril 2019

La ampliación de los permisos por paternidad a 8 semanas entra hoy en vigor.

Pots llegir-ho: http://www.expansion.com/economia/2019/04/01/5ca1b40be5fdea4e728b45a6.html  
31 desembre 2019

El permiso de paternidad se amplía a 12 semanas desde el 1 de enero.

Pots llegir-ho: https://www.expansion.com/economia/2019/12/31/5e0b2f43e5fdea392b8b45cb.html  
13 gener 2020

PERMÍS PATERNITAT 2020

Primer de tot, donar la nostra enhorabona a tots aquells companys i companyes que tindran un nadó enguany. L’any 2020 es torna a incrementar la durada […]