Notes informatives

7 abril 2017

LES MALES PRÀCTIQUES

Les males pràctiques en assegurances tindran multes milionàries. El primer esborrany de la futura Llei de Distribució d’Assegurances, que entrarà en vigor el mes de febrer […]